Hackathon

Hackathon 2023 vznikl s myšlenkou podpory podnikavosti a s cílem přinést do Jihomoravského kraje příležitost pro spojení nadaných studentů s úspěšnými technologickými firmami.

Cíl události

Posadit k jednomu stolu lidi, kteří budou řešit skutečné výzvy z prostředí partnerských firem v regionu.

Kdy a kde

27. - 29. 4. 2023
Brno

Pořádají

Forbes IdealPlace
Forbes
Czech Invest
Touch4IT

Tematické
oblasti zadání

Umělá inteligence a informační technologie

Kreativní průmysl

Udržitelnost a ekoinovace

Vesmírné technologie

Technologie ve zdravotnictví, farmakologie, kyberbezpečnost

Hodnocení

Členové poroty budou hodnotit jednotlivé výstupy týmů v daných oblastech.

Analýza problému jeho definice a následné řešení

Studie uskutečnitelnosti řízený proces identifikace problémů a příležitostí

Sociální vliv vliv řešení na jednotlivce a komunitu

Relevantnost významnost a důležitost prokázání na reálných datech

Funkční prototyp prokázání uskutečnitelnosti a praktičnosti řešení

Úroveň prezentace

Účast je pro soutěžící
ZDARMA
Stravu a nealko nápoje
zajišťuje pořadatel

Zvolili jsme formát dlouhodobého hackathonu

Úspěšné týmy řešící projekty v oblastech moderní mobility, umělé inteligence, kreativního průmyslu, ekotechnologií, vesmírných technologií, healthtechu či kyberbezpečnosti budou mít možnost navázat spolupráci s firmami a získat individuální péči preinkubačního manažera Technologické inkubace od agentury CzechInvest.

Podpora preinkubačního manažera má 3 fáze

úvodní schůzka a konzultace projektu s preinkubačním manažerem

odborná konzultace byznys plánu a inkubačního plánu

konzultace zpracovaných materiálů k přihlášení do programu Technologická inkubace před podáním přihlášky

Co získám účastí na Hackathonu 2022?

Mentoring a kontakt s inovativními firmami

Možnost práce s TOP technologiemi

Otestování vlastních hranica schopností

Práci na projektu s velkým dopadem

Zážitky z afterparty

Co získají vítězné týmy?

Finanční odměna

Technologická inkubace a dlouhodobá podpora

Implementace funkčního produktu do 2 let

Ceny od partnerských organizací

Formulář byl odeslán.
Jednotlivci Týmy Partner

Přihlašovací formulář

Dovednosti
Odeslat

Přihlašovací formulář

Odeslat

Přihlašovací formulář

Odeslat
Hackathon

27. - 29. 4. 2023
Brno