FAQ

Často se nás ptáte

Kdo se může stát členem Forbes Ideal Place?

Majitelé, majitelky a CEOs českých a slovenských SMEs*

Účastník Growclubu by měl mít kompetence a pravomoce pro řízení procesů ve firmě, kterou zastupuje. Měl by mít také možnost reálně zasahovat do firemního fungování.

*malé a střední firmy

Jaký je vztah Forbes Ideal Place a časopisu Forbes?

Forbes Česko a Forbes SK se aktivně podílí na činnosti Forbes Ideal Place. V obou zemích je Forbes hlavním partnerem projektu Forbes Ideal Place a tuto organizaci v její činnosti podporuje.

V jakých oblastech firmám pomáháte a jak tato podpora vypadá?

Majitelům firem pomáháme v oblastech lidé, týmy, technologie, finance a zdraví.

 • Na našich událostech probíhá facilitační skupinová práce, kde si majitelé vyměňují konkrétní zkušenosti a sdílejí mezi sebou best practices.

 • Členové mají k dispozici interní aplikaci, která slouží jako členská wiki.

 • Zájemce propojujeme s mladými talenty, kteří do firem dodávají řešení z určitých oblastí (online mkt, IT, technologie) nebo se v budoucnu stanou novými perspektivními zaměstnanci.

 • Propojujeme hodnotově stejné podnikatele, kteří dávají přednost spolupráci před nekoncepčním konkurenčním bojem.

Co je to Growclub?

Growclub je formát našich událostí založený na dlouhodobé práci ve skupinách. Spolupracujeme na základě důvěry, sdílení a učení se od sebe navzájem.

V Growclubech kombinujeme skupinovou práci, sdílení best practices a mentoring. Našim členům jsou k dispozici prověření Ideal Place mentoři, kteří provázejí firmy růstem a pomáhají jim hledat optimální a funkční pro jednotlivé oblasti jejich fungování.

Cílem Growclubů je získat nový náhled na témata spojená s vedením firmy, získat nápady na funkční řešení a navázat spolupráci s hodnotovými českými a slovenskými podnikateli.

Můžu si Growclub vyzkoušet a pak se rozhodnout?

Ano, pokud Vy a Vaše firma splňujete podmínky pro členství ve Forbes Ideal Place, umožníme Vám tzv. jednorázové členství, které spočívá v účasti na 1 Growclubu. Cena jednorázového členství je 10 000 Kč a je splatná před událostí.

* Pokud se po události rozhodnete s námi pokračovat, roční členství Vám o tuto částku snížíme.

V čem se liší Forbes Ideal Place od dalších podobných klubů, komunit a platforem?

Zakládáme si na reálném dopadu, dlouhodobé spolupráci a využívání technologií, které pomáhají firmám našich členů růst a překonávat výzvy současné doby.

 • Growcluby Forbes Ideal Place slouží pro osobní rozvoj majitelů firem a podporují růst jejich firem.

 • Členům jsou k dispozici mentoři, kteří pomáhají firmám hledat konkrétní řešení pro jejich aktuální potřeby

 • Členství ve Forbes Ideal Place má reálný a měřitelný dopad.

 • Se členy pracujeme dlouhodobě a ke každému přistupujeme individuálně.

 • V naší komunitě spolupracujeme, sdílíme rovnocenně a v bezpečném prostoru.

 • Přijímáme do klubu pouze členy s blízkými hodnotami.

Jak zajistíte, že v Growclubu potkám lidi, se kterými si budu rozumět?
 • Naši členové podléhají výběru, ve kterém rozhodují hodnoty, velikost a historie firmy, její úspěšnost, filozofie a přístup k zaměstnancům. Hledáme členy, které zajímají stejné oblasti(

 • Přijímáme členy, kteří jsou otevření sdílení a chtějí se o své zkušenosti upřímně podělit.!

 • Naši členové na Growclubech zpravidla nerozdávají vizitky a neprodávají své služby a produkty „na potkání . Abychom zajistili, že všichni členové chodí na Growcluby se stejným záměrem, vytvořili jsme etický kodex, kterým se společně zavazujeme k dodržování etických a morálních pravidel.

Co je v ceně členství?
 • 4x účast na Growclubu

 • +1 účast při konání Growclubu ve Vaší firmě

 • VIP přístup na Forbes události!

 • individuální péče Ideal Place mentora

 • vstupní konzultace specializovaných mentor‘

 • zapojení do mezinárodních hackathonů a přístup k mladým talentů£

 • přednostní registrace na vícedenní události Forbes Ideal Place

Z jakých oborů jsou firmy, které chodí na Growclub? Potkám u Vás lidi, kteří řeší stejné věci jako já?

Na Growclubech řešíme primárně výzvy, které jsou přenositelné mezi obory, proto jsou události vhodné pro většinu majitelů (nebo CEO) malých a středních firem. Navíc si často témata vybírají sami členové mluvíme tedy o praktických a aktuálních tématech.

Pokud však máte pocit, že je Váš obor natolik specifický, že byste společné téma s našimi členy hledali těžko nebojte se nám to říct. Popovídáme si o Vašem oboru a společně s najdeme členy, se kterými si padnete do oka.

Naši členové

Algorit
Aveflor
Acond
Grund
Janošík
Tangle
EXX
Feed You