FAQ

Často se nás ptáte

Kdo se může stát členem Forbes Ideal Place?

Majitelé, majitelky a CEOs českých a slovenských SMEs*

Účastník Growclubu by měl mít kompetence a pravomoce pro řízení procesů ve firmě, kterou zastupuje. Měl by mít také možnost reálně zasahovat do firemního fungování.

*malé a střední firmy

Jaký je vztah Forbes Ideal Place a časopisu Forbes?

Forbes Česko a Forbes SK se aktivně podílí na činnosti Forbes Ideal Place. V obou zemích je Forbes hlavním partnerem projektu Forbes Ideal Place a tuto organizaci v její činnosti podporuje.

V jakých oblastech firmám pomáháte a jak tato podpora vypadá?

Majitelům firem pomáháme v oblastech lidé, týmy, technologie, finance a zdraví (work-life balance).

 • Na našich událostech probíhá facilitační skupinová práce, kde si majitelé vyměňují konkrétní zkušenosti a sdílejí mezi sebou best practices.

 • Propojujeme hodnotově stejné podnikatele, kteří dávají přednost spolupráci před nekoncepčním konkurenčním bojem.

 • Zájemce propojujeme s mladými talenty, kteří do firem dodávají řešení z určitých oblastí (online mkt, IT, technologie) nebo se v budoucnu mohou stát novými perspektivními zaměstnanci.

Co je to Growclub?

Growclub je formát našich událostí založený na dlouhodobé práci ve skupinách. Spolupracujeme na základě důvěry, sdílení a učení se od sebe navzájem.

V Growclubech kombinujeme skupinovou práci, sdílení best practices a mentoring. Našim členům jsou k dispozici prověření Ideal Place mentoři, kteří provázejí firmy růstem a pomáhají jim hledat optimální a funkční pro jednotlivé oblasti jejich fungování.

Cílem Growclubů je získat nový náhled na témata spojená s vedením firmy, získat nápady na funkční řešení a navázat spolupráci s hodnotovými českými a slovenskými podnikateli.

Můžu si Growclub vyzkoušet a pak se rozhodnout?

Ano, pokud Vy a Vaše firma splňujete podmínky pro členství ve Forbes Ideal Place, umožníme Vám tzv. jednorázové členství, které spočívá v účasti na 1 Growclubu. Cena jednorázového členství je 10 000 Kč a je splatná před událostí.

* Pokud se po události rozhodnete s námi pokračovat, roční členství Vám o tuto částku snížíme.

V čem se liší Forbes Ideal Place od dalších podobných klubů, komunit a platforem?

Zakládáme si na reálném dopadu, dlouhodobé spolupráci a využívání technologií, které pomáhají firmám našich členů růst a překonávat výzvy současné doby.

 • Growcluby Forbes Ideal Place slouží pro osobní rozvoj majitelů firem a podporují růst jejich firem.

 • Členům jsou k dispozici mentoři, kteří pomáhají firmám hledat konkrétní řešení pro jejich aktuální potřeby

 • Členství ve Forbes Ideal Place má reálný a měřitelný dopad.

 • Se členy pracujeme dlouhodobě a ke každému přistupujeme individuálně.

 • V naší komunitě spolupracujeme, sdílíme rovnocenně a v bezpečném prostoru.

 • Přijímáme do klubu pouze členy s blízkými hodnotami.

Jak zajistíte, že v Growclubu potkám lidi, se kterými si budu rozumět?
 • Naši členové podléhají výběru, ve kterém rozhodují hodnoty, velikost a historie firmy, její úspěšnost, filozofie a přístup k zaměstnancům. Hledáme členy, které zajímají stejné oblasti(

 • Přijímáme členy, kteří jsou otevření sdílení a chtějí se o své zkušenosti upřímně podělit.!

 • Naši členové na Growclubech zpravidla nerozdávají vizitky a neprodávají své služby a produkty „na potkání . Abychom zajistili, že všichni členové chodí na Growcluby se stejným záměrem, vytvořili jsme etický kodex, kterým se společně zavazujeme k dodržování etických a morálních pravidel.

Co je v ceně členství?
 • 6x účast na Growclubu

 • +1 účast při konání Growclubu ve Vaší firmě

 • VIP přístup na Forbes události

 • individuální péče Ideal Place mentora

 • vstupní konzultace specializovaných mentorů

 • zapojení do mezinárodních hackathonů a přístup k mladým talentů

 • přednostní registrace na vícedenní události Forbes Ideal Place

Z jakých oborů jsou firmy, které chodí na Growclub? Potkám u Vás lidi, kteří řeší stejné věci jako já?

Na Growclubech řešíme primárně výzvy, které jsou přenositelné mezi obory, proto jsou události vhodné pro většinu majitelů (nebo CEO) malých a středních firem. Navíc si často témata vybírají sami členové mluvíme tedy o praktických a aktuálních tématech.

Pokud však máte pocit, že je Váš obor natolik specifický, že byste společné téma s našimi členy hledali těžko nebojte se nám to říct. Popovídáme si o Vašem oboru a společně s najdeme členy, se kterými si padnete do oka.

Naši členové

Algorit
Aveflor
Acond
Grund
Janošík
EXX
Feed You